Artikülasyon Bozukluklarının Eğitimi

Artikülasyon Bozukluklarının Eğitiminde  PROMPT Yöntemi

Artikülasyon, konuşma seslerinin üretiminin motor hareketlerini içerir. Konuşma seslerinin her birinin üretimi için konuşma organlarımız farklı bir pozisyon alır. Örneğin /m/,/p/,/b/ seslerinin üretimi için dudakların bir araya gelerek kapanması, /f/,/v/ seslerini üretebilmek için üst dişin alt dudağa değmesi gerekir. Artikülasyon sorunları, bireyin belirli sesleri üretmekte güçlük çekmesi veya sesleri yanlış üretmesidir. Artikülasyon bozukluğunda birey konuştuğu dile ait bazı sesleri uygun şekilde üretemez bu da konuşmanın başkaları tarafından anlaşılmasını etkiler. Artikülasyon bozukluğu olan kişiler, sesleri üretirken konuşma organlarını doğru kullanmaz, dillerini nereye koyacaklarını, dudaklarını hangi şekle getireceklerini ya da çene açılarını nasıl ayarlamaları gerektiği bilmezler.

PROMPT yönteminde eğitimci dokunsal uyaranlarla bireyin üretemediği ses için gerekli olan dil, diş, dudak ve çene pozisyonuna erişmesini sağlar. PROMPT yönteminin diğer eğitim yöntemlerinden en temel farkı, konuşma üretimini bir hedef pozisyon veya pozisyon dizisi empoze ederek desteklemesidir. Bu sesin üretilmesini dokunsal ipuçları vererek kolaylaştırmanın yanı sıra aynı zamanda sesin üretilmesine ilişkin motor planlama yapabilmeyi de kolaylaştırmaktadır. Apraksi ve fonolojik bozukluk gibi tutarsız hataların olduğu ve seslerin doğru sıralanması ile ilgili problemlerin yaşandığı konuşma bozukluklarında bu teknik sayesinde ciddi gelişmeler sağlanmaktadır.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU

Artikülasyon bozukluğuna neden olan problem sanılanın aksine sadece dil ve dudak hareketlerinin yetersizliğinden kaynaklanmayabilir. Seslerin doğru üretiminde dudak, diş ve dil hareketlerinin dışında çene hareketi ve çenenin açıklık oranı da çok önemlidir. Bazen sadece çene açıklığını ayarlamak üretilemeyen seslerin üretilmesine yardımcı olabilir zira dil artikülasyon için gerekli hareketini yaparken çenenin konumundan etkilenmektedir. Böyle bir durumda PROMPT eğitimcisi seslerin üretimi için görsel uyaran verirken, bir yandan da yine el yardımıyla çenenin doğru pozisyonda olup olmadığını kontrol eder ve olmadığı durumda çeneyi manipüle ederek doğru konuma gelmesini sağlar.

Buradan da anlaşılacağı üzer PROMPT tedavisine başlamadan önce kişilere Motor-Konuşma Hiyerarşisine göre, hazırlanmış bir sistem analizi yapılır ve buna göre kişinin hangi alanda bozukluğu olduğu belirlenir ve terapi planı buna göre yapılır.

Motor-Konuşma Hiyerarşisine göre konuşma gelişiminde izlenecek sıra  kontrolü, çene kontrolü, dudak hareketlerinin kontrolü, dil hareketlerinin kontrolü, sıralı hareketler ile kelime oluşturma ve son seviye de kelime ve cümlelerin üretilmesidir. PROMPT yöntemi ile yapılan terapilerde problemin hangi düzeyde olduğu, belirlendikten sonra ona göre uygun seviyedeki PROMPT tekniği seçilir. Uygulanan dokunsal uyaranlarla hatalı üretilen seslerin düzeltilmesine çalışılır ayrıca dokunsal ipuçları işitsel ve görsel ip uçlarıyla da desteklenir.

PROMPT yöntemini diğer tekniklerden üstün kılan temel nokta; bu yöntemin yalnızca ses üretiminde değil, sözcük ve cümle üretiminde de etkili olarak kullanılabiliyor olmasıdır. Çoğu durumda kişinin bir sesi tek başına doğru üretmesi kolaydır. Ancak sesi tek başına doğru üreten çocuk, sözcük ve cümle içinde yanlış şekilde üretebilir. Zira sözcük ve konuşma oluşturma bir sıralama becerisi yapmayı da gerektirir.

Gaziantep güzel konuşma merkezi, GAZİANTEP kekemelik, Gaziantep kekemelik kursları fiyatları, konuşma terapisi veren devlet hastaneleri Gaziantep, Gaziantep’te dil terapisti, ARTİKÜLASYON, beden dili, beden dili nasıl kullanılır, Kilis kekemelik tedavisi, Gaziantep konuşma bozukluğu Kahramanmaraş Kekemelik, Kahramanmaraş kekemelik merkezi tedavisi

Bir cevap yazın